51370 - Μπήκαμε

Ν. Λυγερός

Μπήκαμε
στην Πινακοθήκη
της Βιβλιοθήκης
χάρη
στο έργο
της προστασίας
του σεβασμού
λόγω Αγάπης
Ανθρωπότητας
και πολυκυκλικότητας
Χρόνου.