51405 - Αν η πίστη

Ν. Λυγερός

Αν η πίστη
εμποδίζεται
από το τυπικό
τότε
το πρέπον
είναι πάντα
η απελευθέρωση
των αθώων
που καταπατούνται
από πράξη
βαρβαρότητας.