51406 - Τα κρυφά βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα κρυφά βιβλία
της βιβλιοθήκης
μιλούν για την αλήθεια
γι’ αυτό πρέπει
να προστατευτούν
αυτό είπε
ο μικρός άνθρωπος
στην αθώα
αλλά δεν κατάλαβε
πόσο σημαντικό ήταν
για τη συνέχεια.