51407 - Οι παλιές ιστορίες

Ν. Λυγερός

Οι παλιές ιστορίες
έπρεπε να βρουν
έναν χώρο στα βιβλία
για να μην ξεχαστούν
αυτό
της είπε
έτσι υπήρχαν
ξύλινες γωνίες
στη τεράστια
βιβλιοθήκη.