51408 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
ήθελε
πάντα
να κάψει
μερικά
βιβλία
που καταδίκαζαν
τις πράξεις της
ενάντια
στην Ανθρωπότητα
γι΄αυτό
τα πρόσεχε
η βιβλιοθήκη.