51411 - Τα θύματα

Ν. Λυγερός

Τα θύματα
της βαρβαρότητας
να μην τα ξεχνάς
όπου και να είναι
γιατί και αυτά
ανήκουν
στην Ανθρωπότητα
και δεν πρέπει
ν’ αφήνουμε
κανένα αθώο.