51412 - Χάρη στη Στέλλα

Ν. Λυγερός

Χάρη στη Στέλλα
τώρα υπάρχει το Σύνταγμα
της Δυτικής Αρμενίας
στα ελληνικά
για να μπορεί
κάθε πολίτης
που είναι Έλληνας
να διαβάσει
στη γλώσσα του
θεμέλιο Αυτοχθόνων Λαών.