51436 - Οι αυτοαναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αυτοαναφορές
στους τοίχους
μέσω των πινάκων
που ζωγράφισε
ο ίδιος
σου δείχνουν
την εξέλιξη
και βλέπεις
την αλλαγή
που κάνει
για το δώρο.