51438 - Επιστολή 604 F

Ν. Λυγερός

Στην Επιστολή 604 F
που γράφει ο Vincent
στον αδελφό του Théo
γράφει ότι θα κάνει
πίνακες για την Ολλανδία
τη μάνα και την αδελφή
και ένας από αυτούς
είναι η τρίτη εκδοχή 
του υπνοδωματίου του
στην Arles
έτσι μετά από 7 σελίδες
καταλαβαίνουμε
ότι μπορεί η αναφορά
που βρίσκεται
στον τοίχο
να είναι όντως
η αδελφή του
στην οποία ξέρουμε
ότι δώρισε
αυτήν την εκδοχή.