51439 - Με την πρώτη Εικόνα

Ν. Λυγερός

Με την πρώτη Εικόνα
μπορείς να ζήσεις
και ανακαλύψεις
μετά από χρόνια
για ένα πίνακα
που έγινε
μετά τις δύο εκδοχές
τον Σεπτέμβρη του 1889
ενώ είμαστε
το 2020.
Γι’ αυτό η κρυφή
πινακοθήκη
της τεράστιας
Βιβλιοθήκης
είναι χρόνος
παραγωγής
έργου
ανθρωπιάς.