51440 - Και η Αθώα

Ν. Λυγερός

Και η Αθώα
μπορεί
να χαρεί
για τις ανακαλύψεις
που γίνονται
μέσα στην Πινακοθήκη
αρκεί
να τα μάθει
σιγά σιγά
για να μην στενοχωρηθεί
πρώτα
με τα δεδομένα
της κοινωνίας
και να δει
μόνο
την ουσία
της Ανθρωπότητας.