51446 - Οι βάρδιες

Ν. Λυγερός

Οι βάρδιες
του έργου
που δακτυλογραφούν
οι μαθήτριες
είναι αυτές
που αλλάζουν
την ζωή
γιατί αποτελούν
ενσωμάτωση
των κομματιών
της σκακιέρας.