51481 - Ο κήπος

Ν. Λυγερός

Ο κήπος
του Παράδεισου
δεν είναι
κλειστός
και δείχνει
από πού ήρθε
ο Άγγελος
που έχει φτερά
αληθινού
πουλιού
για να δει
την Παναγία.