51484 - Στο Μυστικό Δείπνο

Ν. Λυγερός

Στο Μυστικό Δείπνο
ο Leonardo
δείχνει
έμπρακτα
πόσο μόνος
είναι ο Χριστός
ακόμα
και ανάμεσα
στους Απόστολους
που αποτελούν
τέσσερις
τριάδες.