51488 - Το βάθος του έργου

Ν. Λυγερός

Το βάθος του έργου
θα αποτελέσει
και την εμβέλειά του
σε περίπτωση
αποδοχής του
από την Ανθρωπότητα
έτσι αν το μελετήσεις
θα καταλάβεις
από πριν
το μετά
για να προβλέψεις
το επόμενο
παρελθόν.