51490 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
η ορθολογική
δεδομένων
της πίστης
όσον αφορά
στη γραφή
είναι θεμελιακή
γιατί επιτρέπει
την απελευθέρωση
από τις παγίδες
του δογματισμού.