51524 - Στον Leibniz

Ν. Λυγερός

Στον Leibniz
αυτό
που χαρακτηρίζει
τον Θεό
δεν είναι
το εξαρχής
του Spinoza
αλλά
το υπερβατικό
στοιχείο
που λειτουργεί
θεμελιακά.