51525 - Ο μικρός άνθρωπος

Ν. Λυγερός

Ο μικρός άνθρωπος
μεγάλωσε
με τη βιβλιοθήκη
του πατέρα του
που είχε πεθάνει
έτσι μετά
από δεκαετίες
έγινε
βιβλιοθηκάριος
με τον πιο επίσημο
τρόπο
της εποχής.