51526 - Ανάψαμε κερί

Ν. Λυγερός

Ανάψαμε κερί
και για τη μνήμη
του Gottfried
επειδή τώρα
μπήκε
και στη καρδιά
των Μαθητών
που ένιωσαν
το μεγαλείο
του έργου
που έκανε
στην Ανθρωπότητα.