51528 - Η επιλογή

Ν. Λυγερός

Η επιλογή
του εύρους
των δραστηριοτήτων
του Leibniz
είναι ήδη
χαρακτηριστική
του βάθους
που είχε
ανάγκη
να ζήσει
η Ανθρωπότητα.