51553 - Οι συγγραφείς

Ν. Λυγερός

Ο Hugo,
ο Dickens,
ο Racine,
o Molière,
ο Shakespeare
o Gogol
ο Poushkine
ο Schiller
επηρέασαν
το έργο
του Dostoïevski
και αυτό
φαίνεται
σε πολλά
σημεία
άρα κράτα το.