51558 - Ως εργαστήριο

Ν. Λυγερός

Ως εργαστήριο
λειτουργεί
το τετράδιο
του υπογείου
για τα επόμενα
μεγάλα
έργα
του Φιοντόρ
γι’ αυτό
είναι
σημαντική
η ανάγνωση
για την προετοιμασία
της συνέχειας.