51560 - Το πολύ ανθρώπινος

Ν. Λυγερός

Το πολύ ανθρώπινος
είναι χαρακτηριστικό
της καλοσύνης
αλλά αυτή
χωρίς προστασία
είναι καταδικασμένη
να γίνει θύμα
της βαρβαρότητας
έτσι
έγινε
με τον Φιοντόρ
αλλά
κατά ένα
παράδοξο τρόπο
τον έσωσε
η εξορία
που ήταν
και αυτή βάρβαρη
γιατί εκεί είδε
το βάθος του Χριστού.