51570 - Το θεατρικό

Ν. Λυγερός

Το θεατρικό
του Camus
με βάση
το βιβλίο
του Dostoïevski
τα Δαιμόνια
είναι μια μορφή
συνέχειας
των Δίκαιων,
ένας φόρος τιμής
ενός Δίκαιου
στον Αθώο
που είχε γίνει
Δίκαιος
για να προστατέψει
τους επόμενους
Αθώους.