51595 - Όλα τα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Όλα τα Ευαγγέλια
δεν έχουν
μέσα τους
στρατηγική
γιατί πολύ απλά
τα Συνοπτικά
θέλουν μόνο
να είναι
αποστολικές
μαρτυρίες
του Έργου
του Χριστού
ενώ το Ευαγγέλιο
κατά Ιωάννη
είναι δομημένο
εξ αρχής στρατηγικά.