51598 - Το μεγαλείο

Ν. Λυγερός

Το μεγαλείο
του Dostoïevski
είναι ότι ήταν
ικανός
από απλός
Αθώος
μετά
την εξορία
όχι μόνο
να τα βγάλει
πέρα
αλλά
να μεταμορφωθεί
σε Δίκαιο
που θα βοηθήσει
με κάθε τρόπο
μέσω
του έργου του.