51599 - Στους αδελφούς Καραμάζoφ

Ν. Λυγερός

Στους αδελφούς Καραμάζoφ
υπάρχει στρατηγική
αντιμετώπισης
της βαρβαρότητας
γιατί ο Dostoïevski
εφοδιάστηκε
με νέα δεδομένα
για να αντέξει
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
του μηδενισμού
που ήθελε
να αφανίσει
την ανθρωπιά.