51601 - Στο πρώτο επίπεδο

Ν. Λυγερός

Στο πρώτο επίπεδο
θέλεις να σωθείς
στο δεύτερο επίπεδο
θέλεις να σώσεις
και στο τρίτο επίπεδο
δεν θέλεις ν’ αφήσεις
κανένα πίσω.
Έτσι αντιλαμβάνεσαι
ότι μόνο το τελευταίο
δεν ξεχνά
γιατί είναι της αλήθειας
αγαπά
γιατί έχει αμισεία
και δεν σου αρκεί
να κάνεις μόνο το καλό
αλλά δεν επιτρέπεις
να γίνει το κακό.