51628 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
του μαρξισμού
και ειδικά
του Sartre
φάνηκε
όταν άρχισαν
να επιτίθενται
στον Camus
για να μη μιλήσει
για τα εγκλήματα
της Σοβιετικής
Ένωσης
κατά
των αθώων
λαών.