51632 - Η θρησκεία

Ν. Λυγερός

Η θρησκεία
του Goethe
δέχτηκε
δύο χτυπήματα
με τον σεισμό
της Λισαβόνας
το 1755
που είχε
προβληματίσει
και τον Βολταίρο
αλλά
και ο Επταετής
Πόλεμος
κι έπρεπε
να ξεπεράσει
αυτήν την πληγή.