51634 - Η φιλία 

Ν. Λυγερός

Η φιλία
με τον Schiller
ήταν παράξενη
αλλά λιγότερο
από αυτήν
με τον Beethoven
που δύσκολα
μπορούσε
να υποστηριχθεί
από τους μερικούς
ενώ με τον Schopenhauer
θα καταφέρει
να συζητήσει
τη θεωρία
χρωμάτων
πριν γράψει
για τον Faust.