51648 - Μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Μαθαίνεις
ότι πέρα
από το μίσος
υπάρχει
η αγάπη
γιατί
αυτή
έχει
ως υπόβαθρο
την αμισεία
έτσι
μπορείς
να ξεπεράσεις
τα εμπόδια
που βάζει
η κοινωνία.