51653 - Είναι ασυμμετρική

Ν. Λυγερός

Είναι ασυμμετρική
η αγάπη
και ακόμη
πιο ασυμμετρική
η αμισεία
γι’ αυτό μπορεί
να λειτουργήσει
ως θεμελιακό
υπόβαθρο
ενώ η φιλία
δεν το έχει
ανάγκη
γιατί λειτουργεί
στο πλαίσιο
του αλτρουισμού.