51654 - Αφού καταλάβεις

Ν. Λυγερός

Αφού καταλάβεις
ότι ο Polemov
ήξερε όλο
το έργο
του Kaliayev
όλες
οι ερωτήσεις
που κάνει
όταν ανακρίνει
την Irina
είναι πιο βαθιές
γιατί φοβάται
για τις επιπτώσεις
της ύπαρξης
μιας ζωής
που είναι
ικανή
ν’ αλλάξει
τα πάντα.