51655 - Με τους δύο μονόλογους

Ν. Λυγερός

Με τους δύο μονόλογους
ακούς
ένα διάλογο
πιο βαθύ
που λέει
περισσότερα
από ένα
διάλογο
χωρίς αναφορές
ενώ λειτουργούν
καταλυτικά
για τη συνέχεια
του έργου
που δεν σταμάτησε
ποτέ.