51656 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
του διπλού
μονολόγου
έχουν
σχέση
όχι μόνο
με την ανάκριση
του Kaliayev
με τον Skouratov
αλλά
και με αυτή
του Raskólnikov
στο έργο
Έγκλημα
και Τιμωρία
του Dostoïevski.