51667 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
να διαβάζεις
τους Δίκαιους
πρέπει
να θυμάσαι
ότι γράφτηκαν
το 1949
και αναφέρονται
στα γεγονότα
του 1905
έτσι ξέρεις
ότι ο Camus
έχει απελευθερωθεί
από τον κομμουνισμό
οριστικά.