51672 - Έπρεπε να έρθει το 1989

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να έρθει το 1989
δηλαδή
δύο αιώνες μετά
τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου
για να έχει
Δικαιώματα
και το παιδί
για να προσέχουμε
το συμφέρον του,
για να προστατεύουμε
την ευημερία του
και να βάλουμε
τον ανθρωπισμό
στην επανένωση
της οικογένειας
για να ακολουθήσουμε
το πνεύμα
και όχι μόνο το γράμμα
του νόμου.