51673 - Είναι ο Ουμανισμός

Ν. Λυγερός

Είναι ο Ουμανισμός
το θεμελιακό στοιχείο
των Δικαιωμάτων
του παιδιού
είναι μετά
τον αναγεννησιακό
ουμανισμό
αλλά πριν
τον Διαφωτισμό.
Μετά ακολουθεί
η ικανότητα διάκρισης,
η ελεύθερη έκφραση
όπου ζει
και το πεδίο δράσης
της νοημοσύνης.
Για να ζήσουν
και οι επόμενοι
Mozart
και Goethe.