51688 - Για μένα

Ν. Λυγερός

Για μένα
οι μέρες
είναι
συρτάρια
όπου μπορείς
να βάλεις
μνήμες
χάρη
στα γεγονότα
που δημιουργεί
μέσω
των πράξεων
που ακολουθούν
τις συμβουλές.
Γι’ αυτό
δες το βάθος
της ζωής.