51698 - Η Απόστολος

Ν. Λυγερός

Η Απόστολος
των Αποστόλων
πάντα
θα έχει
έναν ρόλο
να παίξει
στην πίστη
γιατί
αυτή επιλέχθηκε
για την συνέχεια
του έργου
σε άλλο
επίπεδο.