51735 - Η ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά
του αντικειμένου
που έχεις
επιλέξει
για να ζήσει
στον δικό σου
Χρόνο
φαίνεται
από τη σχέση
που έχουν
οι ψυχές
που ποτέ
δεν ξεχνούν
την ουσία
των ταξιδιών
της βιβλιοθήκης
της Ανθρωπότητας.