51736 - Μέσα στα βιβλία

Ν. Λυγερός

Μέσα στα βιβλία
ακόμα
και τα παιδικά
υποτίθεται
πάντα
υπάρχουν
Δικαιώματα.
Έτσι
αρχίζοντας
από αυτά
του παιδιού,
της γυναίκας
του Ανθρώπου
και των Αυτόχθονων Λαών
συνεχίζουμε
με αυτά
της Ανθρωπότητας.