51742 - Οι Χριστιανοί

Ν. Λυγερός

Οι Χριστιανοί
είναι
του εξωτερισμού
γιατί είδαν
αυτόν
που ήρθε
και δεν περιμένουν
άλλο
εντός
του εσωτερισμού
ταυτόχρονα
όμως
δεν είναι
του επεκτατισμού
λόγω
της Αγάπης
της Ανθρωπότητας.