51744 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
που συνεχίζουμε
να γράφουμε
για τους επόμενους
ανθρώπους
τους υπερστηρίζουμε
γιατί ξέρουμε
ότι το έχουν
ανάγκη.
Γι’ αυτό
μη νιώθεις
ότι είσαι μόνη
σε αυτό
το σχολείο
που μεταμορφώθηκε
σε νοσοκομείο.