51749 - Αν χαίρεστε

Ν. Λυγερός

Αν χαίρεστε
αυτό
που κάνετε
την ώρα
που το ζείτε
τότε
μπορείτε
να ξεπεράσετε
τις δυσκολίες
που έρχονται
κάθε φορά
που θέλουμε
να παράγουμε
ένα έργο
που αφήνει
ίχνος
για το μέλλον
αφού είναι
το πρέπον
για την Ανθρωπότητα.