51754 - Αν το όνομα

Ν. Λυγερός

Αν το όνομα
που επιλέγει
ο Κορνάρος
είναι θετικό
για τους ιππότες
τότε αυτό
σημαίνει
ότι η σχέση
με τη Βενετία
ήταν καλή
ή ακόμα
και συμμαχία
και μάλιστα
σε στρατηγικό
επίπεδο
είναι λοιπόν
μια ένδειξη.