51756 - Τα μεγάλα κείμενα

Ν. Λυγερός

Τα μεγάλα κείμενα
ακολουθούν
κωδικούς
για να μπορεί
ο αναγνώστης
ακόμα
και ο πιο απλός
να μην ξεχάσει
την πλοκή
ακόμα
κι αν δεν ξέρει
πώς λειτουργεί
η όλη δομή
γι’ αυτό
εντόπισε
κάθε στοιχείο
των θεμελίων.