51760 - Η μουσική

Ν. Λυγερός

Η μουσική
αν διαπράττει
έγκλημα
βαρβαρότητας
ενάντια
στο κείμενο
ενώ είναι
ιστορικό
τότε
πρέπει
να αντιμετωπιστεί
με τρόπο
στρατηγικό
αλλιώς
υπάρχει
συμβιβασμός.