51766 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
γράφεται
με την τιμή
που πάντα
αντιστέκεται
στη βαρβαρότητα
με τον τρόπο
τον πιο αποτελεσματικό
γιατί ξέρει
ότι δεν υπάρχει
δεύτερη
επιλογή
αφού
ο βάρβαρος
δεν πρόκειται
ν’ αλλάξει
απέναντι
στην Ανθρωπότητα.